اعدام دو زندانی در قزل‌حصار کرج

 محمدعلی میرزایی

حکم دو زندانی که در یک پرونده مشترک با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا درآمد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، صبح روز سه‌شنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام دو مرد در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا درآمد.

هویت یکی از این دو زندانی که در یک پرونده مشترک با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، محمدعلی میرزایی احراز شده است. هویت زندانی دوم تا لحظه تنظیم این گزارش احراز نشده است.

اعدام این دو زندانی درحالی است که روز گذشته نیز حکم اعدام دو زندانی دیگر در این زندان به اجرا درآمده بود.

اعدام هیچ یک از این چهار زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. امسال در مقایسه با شش ماه اول سال ۲۰۲۲ که ۹۱ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۱۲۶ درصد افزایش را شاهد بوده و ۲۰۶ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید