محمد سعیدی ابواسحاقی، معلم لردگانی به پرداخت جزای نقدی محکوم شد

محمد سعیدی ابواسحاقی

روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، محمد سعیدی ابواسحاقی، معلم لردگانی، به پرداخت جزای نقدی بدل از سه ماه حبس به اتهام نشر اکاذیب محکو.م شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محکومیت محمد سعیدی ابواسحاقی، معلم لردگانی، به پرداخت جزای نقدی بدل از سه ماه حبس به اتهام نشر اکاذیب شد. این حکم در حالی صادر شده است که آقای سعیدی ابواسحاقی تنها به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و بیان نظرات خود، مورد اتهام قرار گرفته است.

این حکم در شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی لردگان صادر شده است. اتهام آقای سعیدی ابواسحاقی، نشر اکاذیب عنوان شده است.

این پرونده در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ با شکایت دادسرای عمومی و انقلاب لردگان علیه ایشان گشوده شده بود.

آقای سعیدی ابواسحاقی پیش‌تر به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری از کار خود اخراج شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید