حسین حسین خانی به پرداخت جزای نقدی محکوم شد

حسین حسین خانی

حسین حسین خانی، شهروند ساکن اراک، به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی حسین حسین خانی، شهروند ساکن اراک را به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از سه ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی با رد تجدیدنظرخواهی آقای حسین خانی، حکم صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو اراک را عینا تایید کرد.

آقای حسین خانی پیش‌تر به اتهام تمرد در برابر مامورین به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم به پرداخت جزای نقدی تبدیل شد.

این شهروند اراکی در پرونده دیگری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی به دو سال زندان محکوم شده است.

حسین حسین خانی در تاریخ پنجم آبان ۱۴۰۱، پس از حضور بر مزار مهرشاد شهیدی نژاد منفرد، یکی از جانباختگان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند روز با تودیع وثیقه آزاد شد.

او در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته نیز در تاریخ بیست و نهم شهریور بازداشت و سپس با قرار کفالت آزاد شده بود.

مهرشاد شهیدی نژاد منفرد، شهروند نوزده ساله، در تاریخ چهارم آبان ۱۴۰۱ در اثر ضربات باتون به سر در شهر اراک جان خود را از دست داد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید