انیسا فنائیان، شهروند بهائی، به ۱۶ سال حبس و مجازات‌های دیگر محکوم شد

انیسا فنائیان

انیسا فنائیان، شهروند بهائی، “تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور”، “فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر با شرع اسلام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۶ سال حبس محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، انیسا فنائیان، شهروند بهائی، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب سمنان به ۱۶ سال حبس، پرداخت جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادره اموال محکوم شده است.

اتهامات خانم فنائیان شامل “تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور”، “فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر با شرع اسلام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.

در صورت تأیید این حکم در مرحله تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی ده سال زندان در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

خانم فنائیان پیشتر نیز سابقه تحمل حبس به دلیل اعتقادات مذهبی خود را داشته است.

این حکم در حالی صادر شده است که جمهوری اسلامی ایران آیین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهائیان را “جاسوس و دشمن” خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب‌ و کار علیه آن‌ها صادر کرده‌اند.

صدور چنین احکام سنگینی برای شهروندان به دلیل باورهای مذهبی‌شان، نقض آشکار حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی است.
جامعه بین‌المللی باید جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی محکوم کند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید