۳۵ واحد صنفی در همدان به دلیل “بی حرمتی به ماه رمضان” پلمب شدند

پلمب

رئیس اتاق اصناف همدان از پلمب سی و پنج واحد صنفی به دلیل آنچه “بی حرمتی به ماه رمضان” خوانده، خبر داد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محمد رغوان، رئیس اتاق اصناف همدان علت پلمب این واحدهای صنفی را “بی حرمتی به ماه رمضان” عنوان کرد.

مشخص نیست که منظور از “بی حرمتی به ماه رمضان” دقیقا چه اقداماتی بوده است.

پلمب واحدهای صنفی بدون ارائه حکم قضایی و بدون طی مراحل قانونی، مغایر با قانون است.

این خبر می تواند به عنوان نمونه ای از محدودیت های اعمال شده بر آزادی های مذهبی در ایران تلقی شود.

این خبر همچنین می تواند نشان دهنده افزایش فشار بر کسب و کارها برای تبعیت از قوانین و مقررات مذهبی باشد.

پلمب واحدهای صنفی می تواند به ضرر صاحبان این واحدها و کارکنان آنها باشد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید