قرار به جلب دادرسی خواننده رپ اعتراضی “وفادار” صادر شد

وفا احمدپور دامناب

شعبه سوم دادسرای اوین برای وفا احمدپور، خواننده رپ اعتراضی معروف به “وفادار”، قرار جلب به دادرسی صادر کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، اتهامات آقای احمدپور شامل “تبلیغ علیه نظام”، “نشر اکاذیب” و “تشویش اذهان عمومی” است.

انتشار یک موزیک در حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به عنوان یکی از مصادیق این اتهامات عنوان شده است.

با این حال، در خصوص اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی/خارجی” به دلیل فقدان ادله کافی، قرار منع تعقیب صادر شده است.

وفادار در بهمن ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از دو هفته با تودیع وثیقه آزاد شد.

انجمن قلم آمریکا در بیانیه ای بازداشت این خواننده را محکوم و خواستار آزادی وی شده بود.

وفا احمدپور به دلیل خواندن آهنگ های اعتراضی خود شناخته شده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید