هستی امیری و ضیا نبوی راهی زندان اوین شدند

هستی امیری و ضیا نبوی

هستی امیری و ضیا نبوی، دو دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، برای تحمل حبس یک ساله خود به زندان اوین منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این دو دانشجو روز شنبه هجدهم فروردین ماه، پس از مراجعه به شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

آنها پیش‌تر ابلاغیه‌ای برای اجرای حکم حبس خود دریافت کرده بودند.

آقای نبوی و خانم امیری در مردادماه ۱۴۰۲ به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

حکم صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تأیید شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها در تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شده بود.

پرونده آنها در پی اعتراض به مسمومیت سریالی دانش‌آموزان مدارس علیه آنها گشوده شد.

خانم امیری پیش‌تر در مرداد ۱۴۰۱ به مدت پنج ماه در زندان اوین بود.

آقای نبوی نیز سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را دارد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید