ناصر شاهوزهی شهروند زرآبادی آزاد شد

«ناصر شاهوزهی» شهروند زرآبادی از توابع کنارک استان سیستان و بلوچستان که از سوی وزارت اطلاعات در بازداشت موقت به سر می برد روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه آزاد شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کمپین فعالین بلوچ، نامبرده مدت ۴۰ روز در وزارت اطلاعات چابهار و زاهدان محبوس بوده و تاکنون از علت بازداشت اطاعات دقیقی در دست نیست اما برخی از نزدیکان وی بازداشتش را “غیر موجه” عنوان کرده اند.
این شهروند بلوچ مغازه دار بوده و تاکنون سابقه بازداشت نداشته است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید