انتقال شش شهروند کُرد به زندان نقده جهت اجرای حکم حبس

علیرضا محمدی ارشد، اسماعیل تجلا، هیوا محمودی، آرام خالدی‌نسب، محمد (دیاکو) ابراهیمی و احسان گلابی

شش شهروند کُرد اهل پیرانشهر به نام‌های علیرضا محمدی ارشد، اسماعیل تجلا، هیوا محمودی، آرام خالدی‌نسب، محمد (دیاکو) ابراهیمی و احسان گلابی روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ به زندان نقده منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این افراد پیشتر در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو پیرانشهر به اتهاماتی از جمله “عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران”، “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور” و “تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف حکومت ایران” به حبس محکوم شده بودند.

بر اساس حکم صادره، احکام حبس این افراد بین دو تا پنج سال است.

این شش شهروند در مهرماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات پیرانشهر بازداشت شده بودند. پس از طی مراحل بازجویی در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه، در آبان ماه همان سال با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شده بودند.

اتهامات شش شهروند کُرد پیرانشهری: شرح دقیق و تفکیک اتهامات

در این بخش، اتهامات هر یک از این افراد را به تفصیل شرح می‌دهیم:

۱. علیرضا محمدی ارشد:

عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران (۲ سال و ۸ ماه حبس)

اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور (۳ سال و ۷ ماه حبس)

تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف حکومت ایران (۸ ماه حبس)

۲. اسماعیل تجلا:

عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران (۲ سال و ۸ ماه حبس)

اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور (۳ سال و ۷ ماه حبس)

تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف حکومت ایران (۸ ماه حبس)

۳. آرام خالدی‌نسب:

عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران (۲ سال و ۸ ماه حبس)

اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور (۳ سال و ۷ ماه حبس)

تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف حکومت ایران (۸ ماه حبس)

۴. محمد (دیاکو) ابراهیمی:

عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران (۵ سال حبس)

اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور (۵ سال حبس)

تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف حکومت ایران (۱ سال حبس)

تصویربرداری از اماکن دولتی (۳ سال حبس)

۵. احسان گلابی:

عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران (۵ سال حبس)

اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور (۵ سال حبس)

تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف حکومت ایران (۱ سال حبس)

تصویربرداری از اماکن دولتی (۳ سال حبس)

۶. هیوا محمودی:

اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور (۲ سال حبس)

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید