انور خضری، زندانی سنی مذهب، در زندان قزلحصار اعدام شد

انور خضری

حکم اعدام انور خضری، زندانی سنی مذهب، پس از تحمل بیش از ۱۴ سال حبس، سحرگاه روز چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آقای خضری به همراه شش زندانی دیگر از جمله قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبدالهی، که پیشتر اعدام شده بودند، به اتهام محاربه از طریق هواداری از گروه‌های سلفی، در ارتباط با قتل ماموستا عبدالرحیم تینا در سال ۱۳۸۷ مجرم شناخته شده بودند.

اسفندماه ۱۳۹۴: شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه، حکم اعدام را برای آقای خضری و دیگر متهمان صادر کرد.

دیوان عالی کشور حکم را نقض کرد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.

خردادماه ۱۳۹۸: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، مجدداً حکم اعدام را صادر کرد.

بهمن ماه ۱۳۹۸: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی، حکم اعدام را تأیید کرد.

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳: حکم اعدام در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.

قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبدالهی دیگر زندانیان سنی مذهبی که در پرونده ای مشترک با آقای خضری به اعدام محکوم شده بودند، به ترتیب در تاریخ های چهاردهم آبان ماه، هشتم آذرماه و دوازدهم دی ماه سال گذشته، در زندان قزلحصار کرج به چوبه دار آویخته شدند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید