ساسان چمن آرا، هنرمند کُرد، برای پرداخت جزای نقدی احضار شد

ساسان چمن آرا

ساسان چمن آرا، هنرمند کُرد و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401، برای پرداخت جزای نقدی به شعبه چهارم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ایلام احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، به گفته وکیل آقای چمن آرا، او پس از آزادی از زندان به نوعی بیماری خودایمنی مبتلا شده است.

آقای چمن آرا پیشتر به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌ها و رسانه‌های معاند” به سه ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود.

او همچنین در پرونده‌ای دیگر به اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده که این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است.

آقای چمن آرا در طول دوران بازداشت خود بارها مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته و از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده است.

احضار آقای چمن آرا برای پرداخت جزای نقدی، در حالی است که او به دلیل بیماری و شرایط نامناسب جسمانی در وضعیت وخیمی قرار دارد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید