آزادی شروین یمنی به قید کفالت

«شروین یمنی» فعال مدنی و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی مقابل زندان اوین در روز شنبه ۳۰ آبان ماه به همراه دو تن از بازداشت شدگان روز های اخیر با قرار کفالت از زندان قرچک ورامین آزاد شد.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال مدنی که پیش تر پس از شرکت در تجمع اعتراضی روز شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴ مقابل زندان اوین به همراه «سیمین عیوض زاده»، « خدیجه سادات (لیلا) میر غفاری»، «هاشم زینالی»، «رضا ملک»، « محسن شجاع» و تنی چند از هواداران «محمد علی طاهری» بازداشت و پس از انتقال به دادسرای دو زندان اوین به همراه «سمین عیوض زاده» و «لیلا میر غفاری» و چند تن از هواداران «محمد علی طاهری» به زندان قرچک ورامین منقل شد، به همراه دو تن از بازداشت شدگان روزهای اخیر با قید کفالت از زندان قرچک ورامین آزاد شد.
این فعال مدنی در اعتراض به بازداشت خود و دیگر فعالین مدنی بازداشت شده در تجمع اعتراضی روز شنبه و دوشنبه از روز شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴ به همراه «سیمین عیوض زاده» و « خدیجه سادات (لیلا) میر غفاری) دست به اعتصاب غذا زده بود.
نامبرده پس از انتقال به زندان قرچک ورامین بدون سپری کردن روند مراحل بازجویی به همراه دو زندانی دیگر « سیمین عیوض زاده» و «خدیجه سادات (لیلا) میر غفاری) مجبور به امضای برگه ای از پیش تهیه شده از سوی مسوولین با اتهام انتسابی “اخلال در نظم عمومی از طریق حمایت از سرکرده عرفان حلقه” شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید