فرج کمیجانی بازداشت شد

«فرج کمیجانی»، عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و مسوول منطقه مرکزی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بازداشت شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کلمه، «فرج کمیجانی»، عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و مسوول منطقه مرکزی ۱ “استان های مرکزی، قم و زنجان” شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بازداشت شد.
ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۲ دی ماه سال جازی ماموران پلیس امنیت با حکم بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای قاضی مقدس به دفتر “فرج کمیجانی” در مجتمع فنی رسالت مراجعه کردند و پس از بازرسی، او را با خود بردند.
ماموران آقای “کمیجانی” را به منزل برده و آنجا را هم بازرسی کردند، از منزل و محل کار فرج کمیجانی دو کیس و تعدادی سر رسید جمع آوری شده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید