اکرم نقابی: “پس از گذشت ١٧ سال باز برگشتیم سر خانه ى اول “

 
«اکرم نقابی» مادر « سعید زینالی» (دانشجویی که در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه در تیرماه ۱۳۷۸ از سوی نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و تاکنون خبری از وی به دست نیامده است ) در واکنش به صحبتهای اخیر «غلام حسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نودمین نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت « سعید زینالی»، طی نامه ای که در اختیار «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» قرار گرفته است گفته ” به چشم دستگیرى فرزند خود را از سوی سه نفر از ماموران مسلح امنیتى که نمیدانم وابسته به کدام ارگان بودند دیده ام، سعید من مفقود نشده بلکه به گفته مامورین به هنگام بازداشت تنها جهت پاسخگویی، سؤال و جواب به مدت ١٠ دقیقه فرزندم را بازداشت و هرگز بازنگرداندند”
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «غلام حسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نودمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت « سعید زینالی» گفت: “مستند حرف زدن فقط برای من نیست بلکه شما نیز باید مستند صحبت کنید شما بگویید که کجا بازداشت شده و کدام نهاد وی را بازداشت کرده است. سندی مبنی بر بازداشت سعید زینالی در وجود ندارد”
اکرم نقابی در واکنش به این اضهارات گفته: چند ماه پیش به دلیل اینکه از من ایراد گرفته بودند که چرا با رسانه ها و خبرنگاران بیگانه مصاحبه مى کنى به نمایشگاه مطبوعات رفتم و با خبرنگاران داخلى در خصوص وضعیت سعید صحبت کردم ،علیرغم ناامیدى ام ازاینکه حتى یکى از خبرنگاران داخلى صداى مرا به مسوولین برساند.
مطلع شدم دو روز پیش در نشست خبرى آقاى اژه اى، بالاخره خبرنگارى سؤالى در خضوص وضعیت و سرنوشت فرزندم سعید از ایشان پرسیدند و آقاى اژه اى در جواب گفته اند “مدرکى دال بر اینکه سعید زینالى بازداشت شده وجود ندارد و ممکن هست بعضا افرادى مفقود شوند و براى اثبات بازداشت شدن سعید از ما سند و مدرک میخواهند!! “
ضمن تشکر از آن خبرنگار محترم با توجه به جواب آقاى اژه اى که من را برگرداندند به خانه ى اول اعلام میکنم حالا که با شگفتى میبینم جاى ما و شما عوض شده و با گذشت ١٧ سال این ما هستیم که باید مدرکى براى بازداشت پسرمون ارائه بدهیم،من هم به خانه ى اول و روز اول برگشته و دوباره تمام آن مسائل را توضیح مى دهم.
من اکرم نقابى مادر سعید زینالى به چشم خودم دستگیرى سعیدم را توسط سه نفر از ماموران مسلح امنیتى که نمیدانم وابسته به کدام ارگان بودند دیده ام،سعید من مفقود نشد بلکه براى ١٠ دقیقه سؤال و جواب توسط مامورین امنیتى بازداشت شد.
حالا از من سند میخواهید؟!
براى بازداشت کدام زندانى سیاسى به خانواده اش سند مکتوب مى دهید که به من داده باشید؟
وقتى خودم و دخترم را دستگیر کردید سند دادید؟
وقتى یک ماه پیش همسرم را دستگیر کردید و من تا شش روز اصلا نمیدانستم همسرم را کجا برده اید،براى بازداشتش به من سند دادید؟
و در ١٧ سال پیش براى بازداشت سعید به من سند داده شده که حالا من آن را ارائه دهم؟
سند قابل ارائه من به شما اینها است:
چندین تماس با منزلمان از زندان اوین شد که تماس گیرنده خودش را فردى از اطلاعات اوین معرفى کرد و خبر سلامتى سعید را به ما داد،یا در یکى از تماسها در مورد فعالیتهاى سعید از من سؤال کردند و تماس خود سعید که حال من خوبه و پیگیر کارم باشید.
سند دیگر،تفتیش غافلگیرانه مامورین مسلح امنیتى که بدون مجوز و اعلام هویت شان،تمام مدارک و کتابهاى سعید را بردند و با وجود اصرار ما براى معرفى خودشان و دلیل اینکه چرا منزلمان را تفتیش مى کنند تنها چیزى که دستگیرمان شد این بود که شخصى که از طرف همکارانش سید خطاب مى شد به ما گفت که پسرتان وارد یکسرى مسائل سیاسى شده که باید بررسى شود.
سند دیگر،پیگیرى هاى مستمر من در این ١٧ سال و جوابهاى مسئولین وقت مثل آقایان «سالارکیا»،«نقدى»،«کوثرى»،«سرهنگ فاطمى» و «موسوى خوئینى» و…که هر کدام سر بسته و در حد توانشان بازداشت سعید را کتمان نکرده و فقط گفتند تا تکمیل پرونده سعید صبر کنید ما به شما خبر مى دهیم فعلا کارى از دست ما بر نمى آید،و افراد دیگرى که در آن زمان هر کدام سِمت مهمى در حکومت داشتند و به دلایلى از کشور خارج شدند که نهایتا آن افرادى که در حال حاضر در کشور حضور دارند به دلایلى از زیر بار آن جوابها شانه خالى مى کنند و آن افرادى که در کشور نیستند را شما به رسمیت نمى شناسید.
سند دیگر،اجبارتان به بازخرید کردن پدر سعید، بعد از ٢٨ سال و ۶ ماه خدمت در وزارت صنایع که مدتى پس از بازداشت سعید،پدرش از حراست وزارتخانه احضار وگفته شد شما به کارتان خاتمه بدهید و مجبورش کردند خودش را بازخرید کند کارى که هیچ انسان عاقلى با ٢٨ سال و ۶ ماه سابقه خدمت انجام نمى دهد مگر اینکه واقعا مجبور شده باشد.
سند دیگر،گفته هاى بازجوهایتان در بازداشت خودم و دخترم که:دنبال دو تا پاره استخوان مى گردین،ما دیگه چیزى نداریم به شما بدهیم یا پیشنهاد بازجویتان که اگر مى خواهى خانواده ات و فرزندان دیگرت را دچار مشکل نکنى خودت را به نحوى آرام کن ،ما سنگ قبر نداریم که به تو بدهیم برو قطعه ى شهدا،یکى از شهدا را انتخاب کن و به جاى سعیدت با او درد و دل کن تا آرامش بگیرى.
در نهایت از این دست سندها بسیارند که ارائه کردن تک تکشان به صورت جزء به جزء هم از حوصله
خواننده ى این متن خارج است هم پس ازگذشت ١٧سال ذهن من یارى نمى کند دلایلم را براى اثبات اینکه سعید من را حکومت دستگیر کرده مو به مو بشکافم.الان هم اشاره مستقیم من به طور خاص به هیچ کدام از ارگانهاى سپاه و وزارت اطلاعات و نیروى انتظامى نیست بلکه به کل مجموعه است،حتى اگر هر کدام از ارگانها من راجلوى دوربین بنشانند و بخواهند که بگویم من به طور خاص از آن ارگان شکایتى ندارم و فرزندم را آنها بازداشت نکرده اند و هر کدامشان از زیر بار مسئولیت شانه خالى کنند که فقط خود را مبرا کنند، مى گویم که با توجه به سر نخ هایى که در این سالها بدست آورده ام حتى اگر سند مکتوب نداشته باشم و شما به هر دلیلى از زیر بار مسئولیتتان (در قبال فرزندم،شهروندى که مى دانم روزى به دلیلى توسط این مجموعه بازداشت شده)شانه خالى کنید و تمام این دلایل و سندات من را نادیده بگیرید و منکر فرزندم شوید،من با استناد به همین اسناد از کل مجموعه جمهورى اسلامى ایران و ازمسئول این مجموعه خواستار روشن شدن وضعیت و سرنوشت فرزندم سعید زینالى هستم.
اکرم نقابى
مادر زندانى گمشده سعید زینالى
۱۳۹۴/۱۰/۱۵

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید