محاکمه داوود رضوی در دادگاه انقلاب

« داوود رضوی» از اعضای سندیکای شرکت واحد، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد.
 
به گزارش کمپین دفاع اززندانیان سیاسی و مدنی به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، «داوود رضوی» عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد چهارشنبه ۲۳دی ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد.
«داوود رضوی» در نیمه های شب ۸ اردیبهشت ماه ۹۴ در منزلش توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شد و پس از ۲۲روز از بند ۲۰۹ اوین با قرار صد میلیون تومانی آزاد شد، اتهامات این عضو سندیکای کارگران شرکت واحد عبارتند از “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور”، “ایجاداخلال در نطم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی”، ویاز سال ۸۴ تا کنون به علت شرکت در اعتراضات و اعتصابات رانندگان و کارگران شرکت واحد چندین بار دستگیر و زندانی شده است.
وکلای رضوی آقایان “صالح نیکبخت” و “پرویز خورشید” می باشند که از سال ۸۴ تا کنون در نوبت های مختلف از اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت در دادگاه انقلاب دفاع کرده اند، در این پرونده آقای صالح نیکبخت از اتهامات وارده به داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکا دفاع کرد.
آقای «صالح نیکبخت» ضمن دفاع از خواسته های سندیکای کارگران شرکت واحد، با استناد به مدارک موجود، سندیکای کارگران شرکت واحد را قانونی دانسته و اتهامات وارده را غیر حقوقی و بدون مستندات قانونی دانسته و در خواست تبرئه آقای رضوی را از دادگاه کرده اند.
 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید