ضعف جسمانی، بیهوشی و انتقال ایرج حاتمی به بهداری زندان

در پی اعتصاب غذا و ضعف جسمانی «ایرج حاتمی» زندانی امنیتی محبوس در بند ۳ زندان رجایی شهرکرج، به حالت بیهوش به بهداری زندان منتقل و پس از به هوش آمدن از تزریق سرم خودداری و با ضعف شدید جسمانی مجددا به بند بازگشته است.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی مدنی، «ایرج حاتمی» پیش تر درروز یکشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۴ از بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهرکرج به همراه «فرید آزموده» و «بهزاد ترحمی» دو زندانی امنیتی دیگر در اعتراض به انتقال ناگهانی به بند های عمومی منتقل و دست به اعتصاب غذا زده و خواستار بازگشت به سالن ۱۲ بر اساس اصل تفکیک جرایم شدند.
 
«ایرج حاتمی» علارغم اعتصاب تر در ۸ فرودین ماه ۱۳۹۵ اعتصاب غذای خشک را نیز آغاز کرده است.
 
«ایرج حاتمی» در روز جمعه ۱۳ فروردین ماه سال جاری در راهروهای زندان از سوی چند تن از زندانیان سالن ۹ «زندانیان تبعیدی از بندهای دیگر که گاها جرایم خطرناک دارند»، از پشت سر مورد حمله چندیدن ضربه چاقو به صورت سطحی قرار گرفت.
 
یک منبع کاملا آگاه در خصوص وضعیت این پرسنل سابق وزارت دفاع و زندانی امنیتی به کمپین گفته” برخلاف تمام روزها روز جمعه برابر با ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۵ هواخوری زندانیان بندهای مختلف با یک دیگر مشترک بود و «ایرج حاتمی» از سوی چند تن از زندانیان سالن ۹ از پشت سر مورد حمله چندیدن ضربه چاقو به صورت سطحی قرار گرفت.
در حال حاضر مسوولین زندان تاکنون هیچگونه رسیدگی به این موضوع نکرده اند.
 
ایرج حاتمی به اتهام ارتباط با دولت بیگانه بازداشت و به ده زندان محکوم شده است.
 
 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید