دادگاه ساوه پرونده جعفر عظیم زاده را به جریان انداخت

روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، همسر «جعفر عظیم زاده» با مراجعه به دادستانی تهران اعتراض خود را از به جریان انداختن پرونده دادگاه ساوه وبی توجهی مقامات قضائی ومسئولین زندان اوین نسبت به نابودی تدریجی همسر خود ابراز داشت و خواستار رسیدگی جدی به شرایط وخیم جسمانی وی و دیدار فوری با او شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، نماینده دادستانی برای روز گذشته ۲۸ اردیبهشت ماه، دستور ملاقات حضوری عظیم زاده با همسرش را صادر کرد و از وی خواست، در صورت شکستن اعتصاب غذا، با مرخصی طولانی مدت به ایشان موافقت خواهد شد.
روز سه شنبه جعفر عظیم زاده ،را که توان راه رفتن نداشت ،با ماشین تا محل ملاقات حضوری آوردند. همسرش با دیدن آثار جسمانی ۲۰ روز اعتصاب غذا و تحت تاثیر تالمات روحی و عاطفی شدید، آنچه را که درروز دوشنبه، بین او و نماینده دادستانی گذشته بود برایش بازگو کرد.
جعفر قبل از هرچیز مراتب قدردانی خودرا از حمایت های گسترده ای که در طی اینمدت از ایشان شده و از تک تک آنها مطلع شده بود را اعلام میکند.
ایشان در پاسخ به نماینده دادستانی تهران صراحتا” میگوید: “من برای گرفتن مرخصی، اعتصاب غذا نکرده ام و در نامه ای که قبل از شروع اعتصاب غذا داده ام، خواسته های روشنی را اعلام کرده ام و باید به این خواسته ها پاسخ داده شود. نخستین گام برای تحقق این خواسته و پایان اعتصابم، توقف اجرای حکم و بازبینی مجدد پرونده با رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی است. لذا همچنان به اعتصاب غذای نامحدود خود ادامه خواهم داد”.
همچنین جعفر عظیم زاده نامه ای به دادگاه ساوه مینویسد که وی در زندان اوین محبوس میباشد و از مسئولین میخواهد شرایطی را فراهم آورند تا بتواند با حضور در دادگاه ساوه از خودش در مقابل اتهامات وارده دفاع نماید.
همسر وی امروز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، نامه وی را به دادگاه ساوه میبرد اما دادگاه از پذیرش نامه خودداری کرده و با گفتن اینکه “این پرونده، پرونده ایی خاص است”،خواهان حضور وکیلش برای دفاع از ایشان میشود.
دادگاه ساوه حتی نیابت دادستانی تهران را برای ادامه مراحل پرونده و تعیین تکلیف آن نپذیرفت.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید