«اعتصاب برای آزادی»

«اعتصاب برای آزادی»
به بهانه حمایت از زندانیان در اعتصاب غذا در زندان‌های جمهوری اسلامی
کارتونیست: IK

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید