دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد کریمی برگزار شد

جلسه رسیدگی به اتهامات « محمد کریمی» فعال مدنی، عضو جبهه ملی ایران شاخه مرتبط با بازاریان و یکی از شرکت کنندگان در تجمع های دوشنبه های اعتراضی در مقابل دفتر لاستیک دنا، صبح روز گذشته چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «مقیسه» برگزارشد.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ معاون دادستان طی روند دادگاه کیفر خواست را با شرح اتهامات این فعال مدنی قرائت کرد.
 
از جمله اتهامات منتسب داده شده به این فعال مدنی “حضور وشرکت در برگزاری تجمعات و یا جلسات اعتراضی فعالین سیاسی و مدنی، تبلیغ علیه نظام و مخالف با نظام” عنوان شد که این فعال مدنی با رد اتهامات منتسب داده شده به دفاع از خود پرداخت.
 
این فعال مدنی پیش تر نیز در روز سه شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۴ بدون کوچکترین توضیحی در کوچه منتهی به منزل خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
 
او در نهایت در عصر روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۴ با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
 
ماموران امنیتی پس از بازداشت ، کلید منزل این فعال مدنی را از او گرفته و بدون اطلاع قبلی به همسر او با در دست داشتن حکم وارد منزل شده و پس از تفتیش منزل تمامی وسایل شخصی پدری از قبیل صورت حساب های کاری و دست چک را ضبط و با خود برده بودند”
 
پرونده این فعال مدنی پیش تر جهت برسی و رسیدگی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین ارسال شده بود.
 
 
 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید