مظفر صالحی نیا بازداشت شد

«مظفر صالحی نیا» عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران روز سه شنبه توسط نیروهای امنیتی شهر سنندج بازداشت شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، «مظفر صالحی نیا» روز سه شنبه ۱ تیر ماه ۹۵ توسط نیروهای امنیتی شهر سنندج بازداشت شد.

طبق خبر رسیده ساعت ۵ بعد از ظهر سه شنبه نیروهای اداره اطلاعات سنندج «مظفر صالحی نیا» را در مغازه خود بازداشت کرده اند.

وی حین حضور مأموران با همسرش تماس می گیرد و می گوید من را نزد «هاشم رستمی» می برند.

همسر وی بلافاصله به ستاد خبری برای کسب اطلاع از همسرش می رود اما مأموران ستاد خبری می گویند «مظفر صالحی نیا» در بازداشتگاه نیروی انتظامی است.

او سپس به نیروی انتظامی مراجعه می کند که آنها می گویند ستاد خبری دروغ به شما گفته همسرتان همانجا است.

بعد از این از سر دوانی ستاد خبری، مظفر تلفنی از ستاد خبری با همسرش تماس می گیرد. سپس یکی از مأموران ستاد خبری گوشی را از مظفر می گیرد و تلفنی از همسر مظفر می خواهد که تلفنی که مظفر از آن برای تلگرام استفاده می کند را به ستاد خبری بیاورد.

یاد آوری می گردد که «هاشم رستمی» از اعضاء کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری چند روز پیش توسط نیروهای اطلاعاتی سنندج بازداشت گردیده و هم اکنون زیر بازجوئی قرار دارد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید