تداوم نگهداری مظفر صالحی نیا در بازداشتگاه اطلاعات سنندج

«مظفر صالحی نیا» عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران که توسط نیروهای امنیتی شهر سنندج بازداشت شده بود، همچنان در اداره اطلاعات سنندج بسر می برد.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، «مظفر صالحی نی»ا عضو هیئت این نهاد که از روز اول تیر ماه در بازداشت اداره اطلاعات سنندج بسر می برد روز شنبه ۵ تیر ماه، با منزل خود تماس تلفنی گرفته است، هنوز علت بازداشت وی مشخص نیست.
 
«هاشم رستمی» فعال کارگری نیز روز گذشته به زندان سنندج منتقل گردیده است. «هاشم رستمی« به پرونده سازی صورت گرفته توسط اطلاعات علیه خودش اعتراض کرده که به همین خاطر به دستور مسؤولان قضایی و اطلاعاتی سنندج باید تا زمان رسیدگی به اعتراضش در زندان بماند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید