خطر اعدام قریب الوقوع ده ها زندانی سنی مذهب،تماس با خانواده ها جهت آخرین ملاقات + فایل صوتی

در پی یورش گارد سیاه پوشان زندان رجایی شهر در شب گذشته به سالن ۱۰ این زندان وانتقال ۳۶ زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام، تحت شدید ترین شرایط امنیتی با دستبند-پابند و چشم بند به سلول های انفرادی، دست کم با خانواده بیش از ۲۰ تن ازمنتقل شدگان جهت آخرین ملاقات تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده پیش از اجرای حکم اعدام جهت ملاقات در زندان حاضر شوند.
 
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شب گذشته گارد ویژه زندان رجایی شهر کرج طی یورشی تعداد زیادی از زندانیان سنی مذهب محکوم به اعدام محبوس در سالن ۱۰ این زندان را با دستبند-پایبند و چشم بند تحت تدابیر شدید امنیتی به سلول های انفرادی منتقل کردند.
 
یک منبع مطلع از داخل زندان به “کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی” گفت که هواخوری های این سالن و بندهای مرتبط آن از صبح به بهانه «آماده باش بودن» زندان باز نشده بود.
 
گفتنی است که یورش بی سابقه و انتقال غیرمعمول این زندانیان درست چند روز پس از پخش فیلم اعترافات اجباری تنی از آنان تحت عنوان “در عمق تاریکی” صورت گرفته است.
 
ﮐﺎﻭه ﻭﯾﺴﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ، ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﮐﺎﻭه ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ،ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ، ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ، ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ، ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ، ﺍﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ، ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ، ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ، ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ، سید جمال سید موسوی، ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ، ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ، ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ، ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ، ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ وعبدالرحمان سنگانی از جمله زندانیان اهل سنت هستند که حکم اعدام‌شان به دایره اجرای احکام ارسال شده است.
 
 
کامران شیخه، خسرو بشارت، قاسم آبسته، داود عبداللهی، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی و انور خضری از جمله زندانیان محکوم به اعدام هستند که پرونده آنها در دیوان‌عالی کشور تحت دست بررسی قرار دارد و تاکنون تایید نشده است.
 
 
فایل صوتی صدای همسر «شهرام احمدی» یکی از زندانیان محکوم به اعدام در پی می آید:
 
 
 
 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید