احضار آرمین زارعی خواننده سبک رپ به دادسرای فرهنگ و رسانه

«آرمین زارعی» با نام هنری (۲AFM) خواننده سبک رپ ، صبح چهارشنبه ۱۷ شهریورماه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. این هنرمند پس از حضور در این دادسرا در شعبه دوم بازپرسی در حضور بازپرس «قاسم زاده» به دفاع از خود پرداخت.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این خواننده سبک رپ در خصوص فعالیت های هنری خود احضار و در شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران از سوی بازپرس «قاسم زاده» مورد بررسی قرار گرفته است.
 
پیش تر نیز دستور بازداشت « امیرحسین مقصودلو» با نام هنری ( امیرتتلو) از سوی این شعبه و بازپرس «قاسم زاده» به اتهام ترویج فساد صادر شد.
 
 
 
 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید