تخریب اموال، ضرب و شتم زندانیان در زندان رجایی شهر

حدود ۱۰۰ تن از گارد ضد شورش زندان رجایی شهر کرج ظرف ۲۴ ساعته گذشته به دستور «محمد مردانی» رئیس این زندان اقدام به بازرسی سالن‌های اندرزگاه ۴ کرده اند و درپی این اقدام تعداد زیادی از زندانیان را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و اموالشان را تخریب کرده اند. گفته شده این بازرسی پس از انتشار اخباری از اقدامات غیرقانونی «محمد مردانی»، رئیس این زندان و همچنین متوقف کردن انتشار اخبار و گزارشات مربوط به زندانیان به خارج از زندان بوده است. تا کنون از سرنوشت زندانیانی که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند اطلاعی در دست نیست.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بازرسی های صورت گرفته که به دستور«محمد مردانی» رئیس زندان رجایی شهر کرج انجام شده، ظرف ۲۴ ساعت گذشته و در چند مرحله صورت گرفته است.
 
گارد ضد شورش زندان پس از تهاجم ، زندانیان زیادی را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و اموال بسیاری از زندانیان ازجمله تلویزیون را تخریب کرده است.
 
تا کنون از سرنوشت زندانیان مصدوم اطلاع دقیقی در دست نیست.
 
علیرغم اقدامات صورت گرفته که با خشونت همراه بوده است از سوی ماموران مورد غیر قانونی کشف و ضبط نشده است.
 
گفته شده این بازرسی ها بنا به هدف متوقف کردن گزارشاتی از نقض حقوق بشر در این زندان به خارج از زندان بوده است و با دستور«محمد مردانی» رئیس این زندان صورت گرفته است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید