عیسی سحرخیز اعتصاب غذایش را به مدت یک ماه تعلیق کرد

عیسی سحرخیز، روزنامه نگار دربند که از ۱۲ مهرماه در اعتصاب غذاست، در پی درخواست “شخصیت های مذهبی – سیاسی از جمله آیت الله صانعی و بیت مرحوم منتظری و نیز کنشگران اجتماعی و فرهنگی و حقوق بشر، روزنامه نگاران و حقوق دانان” اعتصاب غذای خود را به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق در آورد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از سحام، طی این مدت وی با کاهش وزن شدید و نیز با عدم تعادل و مشکل تنفسی مواجه شد. آقای سحرخیز همچنین دچار افزایش فشار خون، تنگی نفس و کبودی شده است..

مهدی سحرخیز، فرزند سحرخیز درباره این تصمیم پدرش گفت: “با کارهای مثبتی که در دست اقدام است، اعتصاب از چهل روز فراتر نخواهد رفت و به اعتصاب خشک تبدیل نخواهد شد، بلکه در پی درخواست شخصیت های مذهبی – سیاسی از جمله آیت الله صانعی و بیت مرحوم منتظری و نیز کنشگران اجتماعی و فرهنگی و حقوق بشر، روزنامه نگاران و حقوق دانان؛ این اعتصاب غذا از بامداد جمعه ۲۰ آبان ماه ۹۵ به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق در خواهد آمد تا کمیسیون پزشکی قانونی رای خود در خصوص عدم تحمل کیفری صادر کند و مقام های قضایی بر آن گردن نهند و با استناد به مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون ائین دارسی کیفری دستور ازادی را صادر کنند. بر این اساس اعتصاب غذای پدرم پس از ۴۰ روز، از بامداد جمعه به مدت یک ماه به حالت تعلیق در خواهد آمد.”

همچنین بستگان عیسی سحرخیز در خصوص اقدام های مثبت گفتند که پس از حدود یک سال اعتراض به نگهداری این روزنامه نگار سبز در زندان و تحمیل شرایط حصر بیمارستانی اکنون اعلام شده است که جلسه کمیسیون پزشکی در خصوص موضوع عدم تحمل کیفر صبح روز سه شنبه ۲۵ آبان تشکیل خواهد شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید