احضار عثمان اسماعیلی جهت اجرای حکم

عثمان اسماعیلی، فعال کارگری که به دو ماه حبس تعزیری محکوم شده است، از طریق ارسال ابلاغیه به وثیقه گذار  جهت اجرای حکم فراخوانده شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،  شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز،  در مورخ  ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ با ارسال ابلاغیه ای از  رابعه رحمانی، وثیقه گزار عثمان اسماعیلی، خواسته است تا ظرف مهلت ۳۰ روز ایشان را به اجرای احکام معرفی کند.

عثمان اسماعیلی فعال کارگری، پیش تر در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، در شهر سقز از سوی  نیروهای امنیتی  بازداشت شد و بعد از ۱۲ روز بازداشت در سلول انفرادی با سپردن وثیقه ۷۲ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
این فعال کارگری در تاریخ سی آبان ماه ۱۳۹۴،  به اتهام “شرکت در مراسم روز جهانی کارگر” در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز محاکمه و به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم پس از بررسی در دادگاه تجدید استان به تحمل دو ماه حبس در زندان سقز کاهش یافت.

گفتی است، این فعال کارگری  اکنون در شهر کرمان بە کار مشغول است و قرار است برای گذراندن حکم ۲ ماە زندان  بە شهر سقز برگردد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید