جعفر عظیم زاده فعال کارگری محاکمه و به زندان مرکزی ساوه منتقل شد

ظهر امروز دوشنبه ۴ خردادماه ۱۳۹۴ پس از برگزاری جلسه محاکمه جعفر عظیم زاده ریئس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به دستور قاضی شعبه یک دادسرای ساوه این فعال کارگری روانه بازداشتگاه شد.
بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، جعفر عظیم زاده روز یکشنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۴در جریان همراهی کردن خانواده شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که از ۱۰ روز پیش به اتهام تحریک کارگران اعتصابی کارخانه لوله و نورد صفا در بازداشت به سر میبرد ،بازداشت شد.
جعفر عظیم زاده به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار اخبار مربوط به کارگران لوله و نورد صفا که بیش از یک ماه در اعتصاب به سر میبردند مورد محاکمه قرار گرفت.
همچنین دادپرس شعبه یک دادگستری ساوه به خانواده شاپور احسانی راد گفتند “فعلا تا آخر هفته بعد پیگیر آزادی ایشان نباشید”.
محاکمه و بازداشت شاپور احسانی راد به دلیل مشاور و نمایتدگی کردن کارگران لوله و نورد صفا تحت عنوان تحریک کارگران و نیز محاکمه و بازداشت جعفر عظیم زاده به دلیل انتشار و درج اخبار اعتصابات و اعتراضات کارگران بخصوص خبر لوله و نورد صفا در سایت اتحاد در حالی صورت میگیرد که این کارگران ۵ ماه حقوق معوقه دارند و ۱۷ماه بیمه تامین اجتماعی آنان پرداخت نشده است و به گفته کارگران صاحب کارخانه محکوم به اختلاس ۶۵۰۰میلیاردی است.
اما هیچوقت مقامات و نهادهای امنیتی و قضایی این کارفرما را جهت عدم پرداخت به موقع دستمزدها بازداشت و یا حتی بازخواست قرار نمیدهد و به یک نوعی به کارفرما یاری هم میرسانند و کارگران را مورد بازخواست و اخراج قرار می دهند.

برگرفته ازاتحادیه آزاد کارگران ایران

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید