ضرب و شتم یک زندانی توسط مسئول حفاظت زندان سراوان

«عمران میرکازهی» زندانی بلوچ محبوس در بند یک جوانان زندان سراوان از سوی جهانتیغ، مسئول حفاظت این زندان مورد ضرب شتم قرار گرفته و به قرنطینه منتقل شد.

کمپین فعالین بلوچ ضمن تایید خبر گزارش داده که زندانی «عمران میرکزهی» به‌خاطر انتقاد از وضعیت نابسامان و درگیری روزانه بین زندانیان به دستور جهانتیغ، مسئول حفاظت زندان سراوان وی را در قسمت نگهبانی مورد ضرب شتم قرار داده و با زدن دستبند به قرنطینه منتقل کرده است.

چندی پیش «مسلم سپاهی» زندانی بند یک زندان سراوان نیز به‌علت انتقاد به وضعیت زندان به قرنطینه منتقل شده بود.

یک منبع مطلع در این باره گفته است: «از زمانیکه ایرج نوربخش به سمت سرپرست زندان سراوان منصوب شده درگیری و تجاوز بین زندانیان خصوصا در بند جوانان بشدت افزایش یافته و اقای نوربخش توان اداره و برقراری نظم در بندهای زندان را ندارد؛ در برخی موارد، زندانی که بخاطر این بی نظمی اعتراض کرده توسط حفاظت زندان جهانتیغ و خود سرپرست زندان به قرنطینه منتقل شده یا به مکانی نامعلوم تبعید شده‌اند».

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید