انتقال چند زندانی سیاسی به بند متادون زندان کارون اهواز

اعتراض چند تن از زندانیان سیاسی در زندان کارون اهواز نسبت به وضعیت نامطلوب موجود در زندان و عدم وجود امکانات بهداشتی منجر به تنبیه آنان شد.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نصار سیلاو (تیماس)، جابر البوشوکه و چند زندانی سیاسی عرب محبوس در زندان کارون اهواز بعد از اعتراض به وضعیت نامطلوب موجود در زندان و عدم وجود امکانات بهداشتی منجر به تنبیه آنان شد. که همگی این زندانیان به بند متادون این زندان منتقل شدند.
کریم دحمی از فعالان حقوق بشر اهواز در این باره به کمیپن که این زندانیان نسبت به وضعیت زندان با رئیس بند (مرمزیار ) گفتگویی داشتند که این امر منجر به درگیری و مشاجره لفظی این زندانیان با رئیس بند می شود و سپس با دخالت هاشمی پور رئیس حفاظت زندان کارون، جهت تنبیه این زندانیان، آنها را به بند مخصوص زندانیان بیمار و معتاد ( متادون) منتقل می کنند.
وی همچین گفت که این زندانیان بعنوان تنبیه قرار است یک هفته در بند متادون باقی بمانند.
براساس گزارشات “کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی” از وضعیت نامطلوب حاکم بر زندان‌ها و این واقعیت که عموم این زندان‌ها فاقد معیارها و استاندارهای تعیین شده در قوانین و آیین‌نامه‌ها هستند، زندان کارون یکی از زندان‌هایی است که در عین حال که تبعیدگاه برخی زندانیان سیاسی محسوب می‌شود، تعداد زیادی نیز زندانی عادی را در خود جای داده است.
زندانیان زندان کارون اهواز در شرایط بسیار غیرانسانی دوران حبس خود را سپری می‌کنند و از حقوق اولیه یک زندانی بی‌بهره‌اند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید