جبار دودکانلو دانشجوی دانشگاه آزاد خوی با قید وثیقه موقتاً آزاد شد

 

“جبار دودکانلو”، دانشجوی دانشگاه آزاد خوی که از سوی دادگاه انقلاب این شهر بە اتهام حمل جاسویچی منقش بە پرچم کردستان بە حبس محکوم شده بود با قید وثیقه موقتاً آزاد شد.

“جبار دودکانلو”  از سوی دادگاه انقلاب شهر خوی بە اتهام “عضویت در یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران” بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.

نامبرده که‌ دانشجوی دانشگاه آزاد خوی می باشد، در تاریخ ٢۵ تیر ماه امسال به‌ دلیل همراه داشتن چندین عدد جاسویچی منقش به‌ پرچم کردستان بازداشت شده بود، پس از یک ماه با وثیقە ١١٠ میلیون تومانی موقتاً آزاد شد.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × 2 =