برگزاری جلسه محاکمه دو فعال کارگری آرام و فواد زندی

آرام و فواد زندی دو برادر و فعال کارگری روز دوشنبه ۸ تیر ماه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهر سنندج مورد محاکمه قرار گرفتند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، از سوی قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج در روز دوشنبه ۸ تیر ماه ۱۳۹۴ اتهام انتسابی این دو فعال کارگری، فعالیتهای کارگری و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ذکر شده است.
پیش تردر ظهر روز سه شنبه ۲۵ فروردین ماه۱۳۹۴ آرام وفوادزندی دوفعال کارگری شهر سنندج ،با یورش ماموران لباس شخصی به منزل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
این دو فعال کارگری در نهایت درصبح روز شنبه ۹ خردادماه ۱۳۹۴ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید