دو تشکل کارگری بازداشت فعالان حقوق معلمان در ایران را محکوم کردند

اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک بازداشت اسماعیل عبدی، ‌دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران و فعالان حقوق صنفی معلمان را محکوم کردند.

پیش از بازداشت آقای عبدی، علی اکبر باغانی و علیرضا هاشمی برای اجرای حکم زندان بازداشت شده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران گفته است حق اعتراض، اعتصاب، تجمع و تشکل یابی، حتی اگر قانونی برای به رسمیت شناختن آنها وجود نداشته باشد، جزو بدیهی ترین، قانونی ترین و اساسی ترین حقوق انسان ها است.

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک نیز نوشت:‌ بازداشت و حمله به کوشندگان صنفی به سیاست دولت و وزارت کار تبدیل شده است.

این تشکل کارگری اشاره کرد که حق تجمع و حق داشتن انجمن های صنفی از حقوق اصلی انسانی همه آحاد ملت است و تعرض به این حقوق زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی است.

منبع :رادیو فردا

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید