حکم پنج سال حبس صدیق سیفی عیناً تأیید شد

حکم پنج سال حبس تعزیری «صدیق سیفی»، شهروند کُرد اهل دیواندره کُردستان در دادگاه تجدیدنظر استان عیناً تأیید شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، حکم پنج سال حبس «صدیق سیفی»، شهروند کُرد، که در اسفند ماه سال گذشته توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی”سعیدی”به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق همکاری با “حزب حیات آزاد کردستان” صادر شده بود، در دادگاه تجدید نظر عیناً تأیید شد.

«صدیق سیفی» شهروند کُرد، که صبح روز پنج شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود در شهرستان دیواندره بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده، در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه  ۲۰۰ میلیون تومانی به طور موقت و تا اتمام مراحل بازجوئی بازداشت آزاد شده بود.

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید