علی ساکنی وکیل دادگستری بازداشت شد

«علی ساکنی» وکیل مدافع «هوشمند علیپور» زندانی سیاسی محکوم به اعدام بازداشت شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «علی ساکنی» وکیل مدافع «هوشمند علیپور» زندانی سیاسی محکوم به اعدام، روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹، با ورود به منزل شخصی وی توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.

بە گفتە یک منبع مطلع، «علی ساکنی» وکیل دادگستری، به اتهام «تبلیغ علیە نظام» از طریق افشای اسرار پروندە موکلش«هوشمند علیپور» زندانی سیاسی محکوم به اعدام، بازداشت شده است.

بنا بر گزارشات رسیده، «علی ساکنی» روز چهارشنبە ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹، از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بە سقز منتقل شدە و پروندە او در شعبە سوم بازپرسی سقز در جریان  است.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید