محمدعلی کامفیروزی در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد

رأی برائت «محمد علی کامفیرزوی» وکیل دادگستری در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس صادر شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «محمدعلی کامفیروزی» که با اتهام «توهین به رهبری» در دادگاه بدوی به دو سال حبس محکوم شده بود، توسط شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس از اتهام مطروحه تبرئه شد.

بر اساس گزارش رسانه های داخل ایران، پرونده «محمدعلی کامفیروزی» پس از دریافت تقاضای تجدیدنظر خواهی وی، در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس مطرح شده و با رسیدگی به این پرونده امروز به صورت فوق العاده در دستور کار شعبه مزبور قرار گرفت.

بر پایه رأی صادر شده قضات صادرکننده رأی خاطرنشان کرده‌اند که «محمدعلی کامفیروزی» در تمام مراحل رسیدگی منکر اتهام توهین به رهبری شده و همچنین در گزارش ضابط پرونده نیز این اتهام گزارش نشده است بنابراین تقاضای تجدیدنظر کامفیروزی صحیح تشخیص داده شده و رأی قطعی بر برائت او صادر شد.

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

8 + شانزده =