ناصر خلوصی به احکام زندان محکوم شد

ناصر خلوصی، کنشگر ترک اهل تبریز به احکام زندان و جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ناصر خلوصی کنشگر ترک طی احکامی توسط دادگاه انقلاب تبریز و شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری این شهرستان به شش ماه زندان تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

آقای خلوصی، شهروند اهل تبریز است. دادگاه این شهروند ترک روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به اتهام های «عضویت در گروه طیف مستقل آذربایجان»و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» برگزار شد.

جلسه دادرسی بخش دوم این پرونده چند روز بعد در روز دوشنبه ۲۴ شهریور امسال به اتهام «نشر اکاذیب» در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست قاضی محمدعلی پیری برگزار شده بود.

شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز آقای خلوصی را از بابت اتهام «عضویت در گروه طیف مستقل آذربایجان» به شش ماه زندان تعزیری محکوم کرده و طبق رای صادره توسط قاضی داوود حملبر، وی از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه شده است.

بر اساس رای صادره توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری تبریز، ناصر خلوصی از بابت اتهام «نشر اکاذیب» به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده، این محکومیت در حالی است که اتهام وارده به آقای خلوصی مربوط به پرونده ۴ سال پیش او بوده و حتی بعد از تشکیل جلسه دادگاه تبرئه شده بود.

ناصر خلوصی، فعال ترک اهل تبریز پیشتر نیز  روز شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۸، در حین رانندگی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

این شهروند اهل تبریز پیش‌تر در تیرماه ۹۶ از سوی شعبه دوم دادسرای ارومیه از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام و بر هم زدن امنیت ملی» به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای خلوصی آبان‌ماه ٩۶، برای اجرای این حکم، در منزل مسکونی پدرش در تبریز بازداشت و به زندان منتقل و پس از حدود ۴ ماه زندان، روز پنجشنبه ٢۶ بهمن ماه٩۶، از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یازده + یک =