سعید بهنمون کنشگر ترک (آذربایجانی) با قید وثیقه آزاد شد

سعید بهنمون فعال مدنی ترک (آذربایجانی) تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت با قید وثیقه از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سعید بهنمون شهروند تُرک ساکن ارومیه که روز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی بازداشت شده بود، پس از پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تا تکمیل مراحل دادرسی به صورت موقت از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

سعید بهنمون، روز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹، مصادف با روز «آزادسازی شهر شوشا واقع در قره باغ» توسط نیروی امنیتی ارومیه در منزل شخصی بازداشت شده بود.

این فعال مدنی پس از بازداشت جهت انجام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

اتهام های انتسابی علیه این فعال مدنی، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویق اذهان عمومی» عنوان شده است.

بر اساس گزارش های دریافتی، همزمان با بازداشت سعید بهنمون، پدر و برادر وی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شدند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید