واحد ابراهیمیان متهم سیاسی کُرد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

واحد ابراهیمیان، متهم سیاسی کُرد پس از پایان مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

واحد ابراهیمیان شهروند کُرد اهل شهرستان بوکان با پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از یکی از بازداشتگاه های امنیتی در زندان اوین به صورت موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

این شهروند کُرد روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی در شهرستان بوکان بازداشت شد.

نیروهای امنیتی در حین بازداشت پس از تفتیش منزل برخی از اقلام شخصی آقای ابراهیمیان را ضبط کردند.

واحد ابراهیمیان پس از بازداشت جهت انجام امور بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در تهران منتقل شده بود.

اتهام انتسابی علیه این متهم سیاسی، مرتبط با « احزاب کُرد مخالف نظام » عنوان شده است.

بر اساس گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کُردپا، هویت واحد ابراهیمیان، فرزند محمد، متاهل، دارای ۲ فرزند، اهل شهرستان بوکان احراز شده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید