رضا عنید زاده(عبیداوى)، زندانی سیاسی عرب از زندان شیبان اهواز آزاد شد

رضا عنید زاده(عبیداوى)، زندانی سیاسی عرب پس از پایان دوران محکومیت از زندان شیبان اهواز آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، رضا عنید زاده(عبیداوى)، زندانی سیاسی عرب محبوس در زندان مرکزی(شیبان) اهواز که پیشتر توسط دادگاه انقلاب اهواز به از بابت اتهام «محاربه از طریق ارتباط با سازمان های خارج از کشور » به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹، با به پایان رساندن ۹ سال حبس از زندان آزاد شد.

بهمن ماه ۱۳۹۰، رضا عنید زاده(عبیداوى) به همراه جاسم ساعدی، عیدان شاخی (بیت سیاح )، حسن عبیات و خالد عبیداوی توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز  بازداشت شدند.

اتهام های مطروحه علیه این شهروندان عرب «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «محاربه از طریق ارتباط با سازمانهای مخالف نظام خارج از کشور»، «تشکیل و اداره گروه غیرقانونی» و «افساد فی الارض» عنوان شده بود.

رضا عنید زاده(عبیداوى) با پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در اوایل تیر ماه ۱۳۹۱، به زندان شیبان اهواز منتقل شد.

شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی فرهادوند، در تیر ماه ۱۳۹۱، این شهروند عرب را از بابت اتهام های «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «محاربه از طریق ارتباط با سازمانهای مخالف نظام خارج از کشور»، «تشکیل و اداره گروه غیرقانونی» و «افساد فی الارض» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در مرداد ماه سال ۱۳۹۳، حکم صادره از سوی دادگاه بدوی را عیناً تأیید کرد.

حسن عبیات دیگر شهروند عرب، در بخش دیگری از این پرونده از بابت اتهام قتل عمد یکی از نیروهای بسیج به اعدام محکوم شده و در حال حاضر در زندان شیبان اهواز به سر می برد.

خالد عبیداوی، دیگر متهم این پرونده از بابت اتهام های مطروحه به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

عیدان شاخی (بیت سیاح )، جلیل نعامی و جاسم ساعدی دیگر متهمان این پرونده پس از تبرئه از برخی اتهام ها، به اتهام « اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» » به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید