سه زن فعال مدنی کُرد به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شدند

عظیمه ناصری، دریا طالبانی و اسرین محمدی، سه فعال مدنی کُرد که در جریان موج گسترده دستگیری شهروندان در شهرهای کُرد نشین، بازداشت شده بودند به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شدند.

این سه فعال مدنی کُرد که روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، به ترتیب در شهرهای بوکان، مهاباد و تهران توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند، جهت انجام مراحل بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه ارومیه واقع در پادگان المهدی منتقل شده‌اند.

این سه فعال مدنی، روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، در پی شروع موج گسترده دستگیری شهروندان در شهرهای کُرد نشین بازداشت و به مکانهایی نامعلوم منتقل شده بودند.

عظیمه ناصری، شهروند کُرد ساکن بوکان، روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، با یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی  بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

دریا طالبانی، شهروندان کُرد ساکن مهاباد، روز شنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود.

اسرین محمدی دیگر شهروند کُرد، روز شنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان، اسرین محمدی در پی تماس کوتاه تلفنی به خانواده از انتقالش به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه ارومیه خبر داده است.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید