دادگاه تجدید نظر؛ ناصر خلوصی فعال تُرک(آذربایجانی) از اتهام های انتسابی تبرئه شد

ناصر خلوصی فعال تُرک(آذربایجانی)، توسط شعبه ۱ و ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی از اتهام های انتسابی تبرئه شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ناصر خلوصی شهروند اهل تبریز، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی از بابت اتهام «عضویت در گروه گاماج» و همچنین از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» تبرئه شده است.

بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست محمد دانشمند ملکی و صمد حضرتی، رای بدوی ۶ ماه حبس تعزیزی از بابت اتهام «عضویت در گروه گاماج»، نقض و حکم بر برائت این فعال تُرک (آذربایجانی) داده شده است.

همچنین شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به ریاست علی احمدی و غلامرضا بقالی، رای بدوی پرداخت دو میلیون جریمه نقدی از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» را فاقد ادله دانسته و حکم برائت آقای خلوصی را صادر کرده اند.

این کنشگر تُرک، پیشتر طی احکامی توسط دادگاه انقلاب تبریز و شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری این شهرستان به ۶ ماه
حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود.

روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، جلسه رسیدگی به پرونده این شهروند در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به اتهام های «عضویت در گروه طیف مستقل آذربایجان»و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» برگزار شد.

جلسه دادرسی بخش دوم این پرونده چند روز بعد در روز دوشنبه ۲۴ شهریور امسال به اتهام «نشر اکاذیب» در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست قاضی محمدعلی پیری برگزار شده بود.

شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز آقای خلوصی را از بابت اتهام «عضویت در گروه طیف مستقل آذربایجان» به شش ماه زندان تعزیری محکوم کرده و طبق رای صادره توسط قاضی داوود حملبر، وی از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه شده بود.

بر اساس رای صادره توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری تبریز، ناصر خلوصی از بابت اتهام «نشر اکاذیب» به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده، این محکومیت در حالی است که اتهام وارده به آقای خلوصی مربوط به پرونده ۴ سال پیش او بوده و حتی بعد از تشکیل جلسه دادگاه تبرئه شده بود.

این شهروند اهل تبریز، پیشتر در خصوص اتهامات انتسابی علیه وی چنین نوشت: «سه بار تفهیم اتهام شدن من نشانه پرونده سازی است، بار اول داخل بازداشتگاه وزارت اطلاعات با عنوان اتهامی عضویت در گروهک گاماج « طیف فعالین مستقل آذربایجان » البته چشم بسته!؟ بار دوم ۴ ماه بعد از آزادی از زندان به قید وثیقه و اینبار هم همان اتهام عضویت در گاماج « طیف مستقل »!! بار سوم ۶ ماه بعد از دستگیری و اضافه شدن ۲ اتهام دیگر : تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب که این دو اتهام دقیقا اتهامات پرونده ۳ سال قبل من است!!. البته این دفعه به جای گاماج صورت اتهام به عضویت در گروهک طیف مستقل آذربایجان به نظرم تغییر یافته است … یعنی ۷ ماه بعد متوجه شده اند …و … کجای دنیا چنین چیزی ممکن است؟»

ناصر خلوصی، فعال ترک (آذربایجانی) اهل تبریز پیشتر نیز در روز شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۸، در حین رانندگی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

این شهروند اهل تبریز پیش‌تر در تیرماه ۱۳۹۶، از سوی شعبه دوم دادسرای ارومیه از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام و بر هم زدن امنیت ملی» به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

آقای خلوصی آبان‌ماه ۱۳۹۶، جهت اجرای این حکم، در منزل مسکونی پدرش در تبریز بازداشت و به زندان منتقل و پس از حدود ۴ ماه زندان، روز پنجشنبه ٢۶ بهمن ماه۱۳۹۶، از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید