بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان به حبس و جزای نقدی محکوم شد

بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱ سال حبس تعزیری، پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بنفشه جمالی فعال مدنی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱ سال حبس تعزیری به مدت ۵ سال تعلیق محکوم شد.

همچنین این فعال حقوق زنان در بخش مجازات تکمیلی به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی، عدم استفاده از وسایل الکترونیکی هوشمند و شرکت در مرکز مشاوره ماوا در شهر قم محکوم شده است.

بنفشه جمالی، فعال مدنی و حقوق زنان روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹، در پی حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه تفهیم اتهام شده بود.

این فعال مدنی، روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹، به دنبال احضار نهادهای قضایی پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد.

خانم جمالی در دادسرای فرهنگ و رسانه مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

پس از چند ساعت بازداشت این فعال حقوق زنان با تودیع قرار کفالت ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

اتهام های انتسابی علیه‌ بنفشه جمالی، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» عنوان شده بود.

تاکنون مشخص نشده که اتهام‌های مطروحه بر اساس کدام فعالیت های این فعال مدنی به او انتساب داده شده است.

پیشتر نیز در سال ۱۳۹۶، بنفشه جمالی در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی زن در تهران باز دشت شده بود.

او که به همراه چند تن دیگر از شرکت کنندگان در مراسم بازداشت شده بود پس از مدتی آزاد شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید