کاهش حکم حبس احمد عبدالله پور، زندانی سیاسی کُرد

محکومیت احمد عبدالله پور زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان نقده با تسلیم به رأی به ۳ ماه و نیم حبس کاهش پیدا کرد.

آقای عبدالله پور شهروند کُرد اهل شهرستان پیرانشهر  روز شنبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۹، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ماه حبس تعزیری روانه زندان نقده شده بود.

این شهروند کُرد پیشتر در بهمن ماه ۱۳۹۷، توسط دادگاه کیفری پیرانشهر، به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

آقای عبدالله پور، روز دوشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر بازداشت شده بود.

با اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام پس از گذشت یک ماه این شهروند کُرد به زندان نقده منتقل شد.

احمد عبدالله پور پس از سپری کردن یک هفته در زندان نقده با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا پایان راحل دادرسی آزاد شده بود.

جلسه رسیدگی دادگاه به پرونده این شهروند کُرد در بهمن‌ماه ۱۳۹۷، در شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری پیرانشهر برگزار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کُردپا، احمد عبدالله پور از بابت اتهام «همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام»، محاکمه شده بود.

این شهروند کُرد از سوی دادگاه کیفری پیرانشهر به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید