قادر محمد زاده زندانی سیاسی محبوس در زندان یزد اعتصاب کرد

قادر محمدزاده، زندانی سیاسی زندان مرکزی یزد به دلیل عدم اعطای مرخصی پس از مصادره وثیقه یک میلیارد تومانی دست به اعتصاب زد. وی هم‌کنون مدت هفت روز است دراعتصاب غذا است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ قادر محمد زاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان یزد که از ۱۷ سال پیش در زندان بسر می برد به دلیل «عدم موافقت با درخواست مرخصی، دست به اعتصاب غذا زد.

خانواده محمد زاده به کمپین گفت؛ « پیشتر با درخواست مرخصی وی موافقت شده بود اما پس از مصادره وثیقه یک میلیارد تومانی با درخواست وی مخالفت شده است»

وی ادامه داد: «با مراجعه به دادگاه انقلاب مهاباد، دادستان به ما گفت: آقای محمد زاده « محاربه است و شامل مرخصی و یا آزادی مشروط نخواهد شد.»

آقای محمد زاده، توقیف سند یک میلیاردی، مصادره وثیقه اش و عدم موافقت با مرخصیش را دلیل اصلی اعتصابش بیان کرده است.

قادر محمد زاده؛ زندانی سیاسی بند سه زندان مرکزی یزد با گذشت ۱۷ سال حبس، هنوز از اعطای مرخصی محروم بوده است.

قادر محمد زاده؛ زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی یزد در تارخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۸۴ در بوکان بازداشت شد، وی در دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام« محاربه از طریق عضویت در حزب کومله کردستان ایران» به ۲۰ سال حبس و تبعید به زندان یزد محکوم شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید