جواد لعل محمدی فعال مدنی از زندان مشهد آزاد شد

جواد لعل محمدی فعال مدنی، که پیشتر توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شده بود با اتمام دوران بازپرسی به زندان مشهد منتقل و در نهایت آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ جواد لعل محمدی، فعال مدنی روز یکشنبه ۱۴ شهریورماه؛ از زندان مشهد آزاد شد.

آقای محمدی، در تاریخ ۱۰ شهریورماه توسط ماموران اداره اطلاعات در مشهد بازداشت شده بود. اوهمراه همسرش عزت جوادی حصار، دخترش آیدا لعل محمدی و خواهرش توسط ماموران اداره اطلاعات در مشهد بازداشت شده بود. از میان آنها آیدا لعل محمدی، عزت جوادی حصار و خانم لعل محمدی ساعاتی پس از بازداشت، آزاد شدند.

دختر آقای محمدی آیادا به کمپین گفت: «ایشون بهمراه همسرشون خانم جوادی حصار و خودم بعنوان یک موسیقی دان و خواننده در صبح روز چهارشنبه ۱۰ شهریور همه بازداشت شدیم. بازداشت ما و همچنین خواهر آقای لعل محمدی برای گرفتن اعتراف اجباری و ترس و ارعاب صورت گرفته چون پدرم به بازجوها پاسخ نمی داد و سکوت اختیار کرده بود و درخواست دیدن من و مادرم را داشت .»

آیادا در ادامه گفت: «مارا از بازداشت گاه به دفتر بازجویی بردند. در موقع حضور ما در کنار پدرم ایشان به بازجو گفت: ریزه ای وجدان نه در وجود رهبر شماست و نه در وجود خودتان که برای رسیدن به هدفتان حتی از خانواده ها سوء استفاده می‌کنید.»

پدرم در حضور بازجو و ما گفت: این دستور توسط دادستان صورت گرفته آنها معاون دادستان با حضور دو نفر از تیم اطلاعات و دو نفر بازرس زن و مرد به خانه ی ما حمله ور شده کلیه ی گوشی های پدرم و رسیور و کتاب ها و نوشته های ایشان و من را ضبط کردند .

پدرم در اتاق بازجویی که صدای فریادش همه ی ساختمان را گرفته بود ازادی همکارانش از جمله اقای هاشم خواستار محمد حسین سپهری دکتر کمال جعفری و اسماعیل عبدی و کلیه زندانیان سیاسی را در برابر دوربینی که جلویش گذاشته بودند فریاد میزد و میگفت؛ تا رفتن نظام جمهوری اسلامی از پا نمی‌نشیند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید