آزادی یک شهروند اهل بوکان با تودیع وثیقه از زندان ارومیه

ابوبکر کرییمیان، شهروند اهل بوکان که پیشتر با اتمام دوران بازپرسی به زندان ارومیه منتقل شده بود با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ ابوبکر کریمیان، شهروند اهل بوکان که پیشتر توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و سپس به زندان ارومیه منتقل شده بود با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

آقای کریمیان پیشتر با اتمام دوران بازجویی به ارومیه منتقل شده بودکه نهایتا روز سه شنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۰، از این زندان به صورت موقت تا اتمام مراحل دادرسی ازاد شد.

کریمیان در تاریخ ۲ خردادماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۹ خردادماه، پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی به زندان ارومیه منتقل شد.

وی با اتهاماتی همچون عضویت در یکی از گروهای اسلامی موسوم به «صلفی» تفهیم اتهام شده است.

آزادی ابوبکر کریمیان با تودیع قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفت است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید