محکومیت محبوبه فرحزادی به جرای نقدی و مجازاتهای تکمیلی از سوی دادگاه انقلاب تهران

محبوبه فرحزادی، فعال صنفی معلمان و از اعضای انجمن ندای زنان ایران، توسط دادگاه انقلاب تهران به جزای نقدی و سایر مجازاتهای تکمیلی در پرونده محکوم شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ محبوبه فرحزادی، فعال صنفی معلمان و از اعضای انجمن ندای زنان ایران به پرداخت جزای نقدی، توقیف گوشی همراه و ممنوعیت از حضور در تجمعات، گردهمایی و جلسات به مدت دو سال محکوم شد. جلسه رسیدگی به اتهامات خانم فرحزادی، روز سه شنبه بیستم مهرماه، در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و در تاریخ ۲۶ مهرماه به وی ابلاغ شده است.

خانم فرحزادی از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی و مجازات تکمیلی توقیف یک دستگاه گوشی همراه و ممنوعیت از حضور در تجمعات، گردهمایی و جلسات به مدت دو سال محکوم شده است.

محبوبه فرحزادی روز شنبه هشتم خردادماه ۱۴۰۰، در منزل خود بازداشت و ساعاتی بعد پس از تقهیم اتهام در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای اوین با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

محبوبه فرحزادی فعال صنفی معلمان و از اعضای انجمن ندای زنان ایران، پیش از این نیز سابقه بازداشت و احضار به مراجع امنیتی را دارد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید