پرونده سازی جدید و برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات پرستو معینی در دادگاه انقلاب تهران

پرستو معینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین توسط دادگاه انقلاب تهران در پرونده ای که جدیدا برای وی گشوده شده تفهیم اتهام شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ پرستو معینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، روز چهارشنبه سوم آذرماه ۱۴۰۰، به شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری، منتقل و تفهیم اتهام شد.

بر اساس این گزارش، شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب تهران، این زندانی سیاسی را متهم به « دادن پیام تحریم انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه و رسانه ای کردن آن» کرده است.

به گفته یک منبع مطلع در این دادگاه که وکیل این زندانی سیاسی نیز حضور نداشت، پرستو معینی به اتهام دادن پیام تحریم انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه و رسانه ای کردن آن، محاکمه شد. وی در این دادگاه توسط قاضی افشاری به حبس و تبعید به یک نقطه دورافتاده تهدید شد.

پرستو معینی پیش از این در روز ۲۶ آبانماه ۱۴۰۰، نیز به دادگاه احضار و بدون برگزاری دادگاه به زندان برگردانده شده بود.

همین منبع گفت: برای سه زندانی سیاسی دیگر در زندان قرچک ورامین، شامل زندانیان سیاسی زهرا صفایی، فروغ تقی پور و مرضیه فارسی نیز به همین اتهام پرونده سازی شده است. این سه زندانی نیز روز چهارشنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۰، به دادگاه احضار شدند. اما آنها در اعتراض به پرونده سازی در این دادگاه حضور نیافتند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید