بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی در نقده

سرهنگ علیزاده و فرزین عبدالله‌زاده

سرهنگ علیزاده و فرزین عبدالله‌زاده،اهل یکی از روستاهای نقده توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه ۲۸ آذرماه 1400، سرهنگ علیزاده فرزند رضا و فرزین عبدالله‌زاده فرزند خالد اهل روستای “کوئیک” از توابع شهرستان نقده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش، بازداشت این شهروندان به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از سرنوشت و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید