بازداشت سه شهروند بهائی در مارلیک تهران توسط نیروهای امنیتی

جامعه جهانی بهائی

پری کارگریان مروستی، دانیال بنی نژاد، اسماعیل مولایی، شهروندان بهائی، در یک منزل شخصی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،  طی روزهای اخیر سه شهروند بهائی، به نامهای پری کارگریان مروستی، دانیال بنی نژاد، اسماعیل مولایی، شهروندان بهائی، توسط نیروهای امنیتی در منزل خانم کارگریان در مارلیک تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی ضمن تفتیش منزل پری کارگریان، برخی از لوازم شخصی از جمله موبایل، لوازم الکترونیک، تصاویر، کتب و آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود بردند.

بازداشت این سه شهروند در منزل پری کارگریان صورت گرفته است. نیروهای امنیتی همزمان با بازداشت این شهروندان، ضمن تفتیش منزل، برخی از لوازم شخصی از جمله موبایل، لوازم الکترونیک و تصاویر، کتب و آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود بردند.

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید